Campanya de Nadal (establiments comercials oberts)

Festiu autoritzat per la Generalitat de Catalunya per a l’obertura dels establiments comercials en general.